Naar een evenwichtige en wetenschappelijk gefundeerde evaluatie van elektromagnetische straling en effecten ervan op de mens en de integrale ecologie

Towards a balanced scientific evaluation of EM Fields and their effects on humans and integral ecology