Header WPEN nieuwsbrief

Nieuwsbericht Januari 2021

Beste mensen,

Allereerst aan jullie allen een heel voorspoedig 2021 gewenst!
Dit nieuwsbericht is ingelast om aandacht te vragen voor de actie van Stralingsbewust Wonen om het WPEN-boek “Straling van alle kanten bekeken” bij alle leden van de Tweede Kamer te bezorgen. Ze steken hun nek uit om ervoor te zorgen dat het boek op
12 januari daadwerkelijk bij ieder Kamerlid in handen is vergezeld van een persoonlijke brief.
Een uitstekende actie die nog wel wat steun kan gebruiken. Meer info via: https://stralingsbewust.info/2020/12/31/crowdfunding-nieuwjaarsactie-tweede-kamer-stralingsbewust-het-nieuwe-jaar-in/
Boek Straling van alle kanten bekeken - WPEN
In ‘De Optimist’ is recent een artikel over dit boek verschenen. Dat is hier te lezen.

De gewijzigde stuurgroep zal in een later stadium berichten over de verdere plannen voor 2021.

Hartelijke groeten,

Trudi Sonderkamp
Secretaris WPEN