Header WPEN nieuwsbrief

Nieuwsbericht Maart 2021

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief presenteren we met gepaste trots de recente publicatie van Saskia Bosman, Sander Funneman en George Remkes: Straling onder toezicht.
Het boek is bedoeld om draagvlak te creëren voor het Pilotproject Nulmeting Veluwe, wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van 5G op mens en natuur
Dit onderzoeksvoorstel past in een bredere visie om straling onder toezicht te plaatsen. Alles wat voor de markt beschikbaar wordt gemaakt, wordt getest. Er bestaat geen medicijn en geen consumptieartikel dat niet eerst grondig getest wordt op veiligheid. Producenten mogen dat niet zelf doen. Uit voorzorg is het daarom meer dan redelijk om ook stralings-frequenties, waaraan steeds meer van al het leven onderworpen zal worden, uitgebreid op veiligheid te testen. Dat gebeurt nu niet. Over de noodzaak van het testen van de veiligheid van nieuwe stralingsfrequenties en stralingsintensiteiten gaat dit boek. Het roept ook politici en beleidsmakers op om te investeren in dit pilotproject, omdat duizenden studies laten zien dat er significante invloed uitgaat van kunstmatige straling op de natuur.
Het boek bevat naast het concrete voorstel ook een scala aan bestaande inzichten en een uitgebreide literatuurlijst met wetenschappelijke referenties over de impact van straling op de natuur.
Straling onder Toezicht afbeelding
Het boek is te bestellen via: Straling Onder Toezicht
Voor meer informatie ga naar: www.inspilab.nl
Daarnaast willen we de aandacht vestigen op ander opmerkelijk nieuws dat vraagt om onze aandacht (en om verdere verspreiding). Dit keer is onze keuze gevallen op een bericht van Arthur Firstenberg, van 5GSpaceAppeal.org:

UPDATE ON SATELLITES
vertaald:"
Update over satellieten

Op woensdag 24 maart 2021 is zowel het aantal satellieten in de lage baan rond de aarde als ook het volume aan data dat zij uitzenden significant verhoogd. Op woensdag morgen (4:27 a.m. EDT, 8:28 UTC) lanceerde SpaceX zo’n 60 nieuwe satellieten. Op woensdag avond (10:47 p.m. EDT, 14:47 UTC), lanceerde OneWeb nog eens 36 satellieten. De mensen die al satelliet internet van SpaceX hebben op een trial basis rapporteerden een plotselinge stijging van hun internet snelheid op woensdag tot wel 430 Mbps. Dit kan de meldingen verklaren die ik begin te ontvangen van plotselinge ziekte, beginnende op woensdag. Ikzelf kon woensdag nacht helemaal niet slapen en mijn hele lichaam deed zeer, en jeukte . Donderdag was ik de hele dag erg ziek en ik voel me nog steeds niet goed. Ik heb vergelijkbare berichten ontvangen van andere mensen in de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen, Australië en Zuid Afrika. Ik zou graag willen uitzoeken hoe wijdverbreid dit is. Sommige mensen melden dat zij zich al een paar weken niet goed voelden, maar dat zij plotseling woensdag of woensdag nacht veel zieker werden.

Graag antwoorden op deze email als je iets vergelijkbaars ervaart. "

Lees hier verder
Het boek Straling van alle kanten bekeken heeft inmiddels zijn weg gevonden naar alle voormalige Tweede Kamerleden, dankzij de actie van Stralingsbewust wonen en jullie ondersteuning.

De stuurgroep werkt intussen hard aan het opzetten van een toekomstbestendige structuur van het WPEN. De richting die daarbij bewandeld wordt, is verwoord in de ‘Visie en Missie’, te lezen op onze website: www.wpen.nl of www.emfscienceplatform.nl. Reacties en suggesties daarop zijn van harte welkom. We vinden niet alleen een nauwe samenwerking tussen de stuurgroep- en de klankbordgroep leden van groot belang, ook de visie van mensen die zich als geïnteresseerde hebben aangemeld voor de nieuwsbrief telt mee (dus laat het ons weten)!

Namens de stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland:
George Remkes, Trudi Sonderkamp, Dolf Zantinge, Jos Timmer, Marjan Boone