Doelstellingen

De huidige kloof in opvattingen over de 5G uitrol kan alleen worden overbrugd indien er voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn. Onlangs werd in ons land een Wetenschappelijk Platform EMF opgericht, thans bestaande uit meer dan 35 (em)hoogleraren en andere academici / deskundigen, welke de overheid met klem vraagt een nationaal research programma naar de effecten van 5G EMF-frequenties in de mens te starten.

NWO en ZonMW hebben instemming betuigd. Een majeur probleem is dat in de 5G-veiligheidsnormen, geen rekening wordt gehouden met “non-thermale” stralingseffecten op het leven. Binnen zo’n researchprogramma kan innovatief onderzoek worden gedaan dat voor wetenschap en technologie in ons land perspectieven biedt. Dit kan ook zeker oplossingen bieden voor alle betrokken partijen, inclusief de politieke besluitvorming. Deze integrale aanpak van “meten is weten” kan ook een brug slaan tussen voor- en tegenstanders van de 5G uitrol, overigens zeer urgent in de huidige explosieve situatie.

Lees hier ons Manifest 5G Veiligheid in Nederland >>