Donaties

Om de doelstellingen van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN) mogelijk te maken willen wij u vragen om een eenmalige bijdrage of een maandelijkse donatie. Daarvoor is onderstaande – voorlopige – bankrekening beschikbaar gemaakt:

IBAN: NL37 BUNQ 2064 1878 20 ten name van Trudi Sonderkamp onder vermelding van WPEN.

Bedankt voor uw financiële ondersteuning.

Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

U kunt ook kiezen voor ondersteuning van een specifiek project bijvoorbeeld: Stralingsonderzoek Veluwe