Donaties

Om de doelstellingen van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN) mogelijk te maken willen wij u vragen om een eenmalige bijdrage of een maandelijkse donatie. Daarvoor is onderstaande – voorlopige – bankrekening beschikbaar gemaakt:

IBAN: NL35 TRIO 0390 9371 50 ten name van Kieftetcetera onder vermelding van WPEN.

Bedankt voor uw financiële ondersteuning.

Wetenschappelijk Platform EMF Nederland