Eigen onderzoek

Het wetenschappelijk platform kent een platte werkstructuur met zelfsturende teams of taskforces van 5-6 leden die ieder een deel van de complexe EMF-problematiek in studie nemen. Voorbeelden zijn studieteams op de gebieden van:

  • Internationaal recht en EMF-veiligheid
  • De rol van EMF in de structuur van water in de sturing van levensprocessen
  • Registreren en analyseren van EMF gerelateerde problematiek onder de bevolking
  • Internationale samenwerking op het gebied van EMF-veiligheid
  • Nuttige c.q schadelijke effecten van EMF op dieren en planten en het gehele ecosysteem
  • Het doen van onderzoek naar biologische mechanismen van EMF-hypersensitiviteit (EHS)

Het betreffende onderzoek kan experimenteel zijn op basis van van een technische infrastructuur of worden gedaan via literatuur onderzoek of meta-analyse van literatuur. Onderstaand een eerste resultaat op gebied van EHS.


Berekening optimale frequenties 5G ten gunste van mens, dier, bodem en plant.
Henk Kieft, 20 juli 2020. Inclusief toevoegingen van Hans Geesink en Walter Thut.

Het binnen ons platform gevonden alternerend patroon van gezonde (therapeutische) naast ongezonde frequenties (waaronder 90% van de geplande 5G frequenties vallen), geeft ook een mogelijkheid van bijstelling van de schadelijke frequenties naar veiliger waarden. Hierbij een eerste benadering voorgesteld door Henk Kieft. Lees artikel >>

Read English version: ‘Optimized 5G frequencies in favour of people, animals, insects, plants, soils and climate’ >>


EMF-overgevoeligheid (EHS) in nieuw onderzoek ge√Įdentificeerd en gekarakteriseerd als een objectieve neurologische stoornis: hoe de ziekte gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen kan worden.
Dominique Belpomme en Philippe Irigaray.
Met aansluitend commentaar van Prof. dr. D.K.F. Meijer (Wetenschappelijk Platform EMF Nederland) en drs. Jos Timmer (Stichting EHS), 15 mei 2020. Lees artikel >>