Programma

  1. Het formuleren en versturen van een algemeen schrijven met de doelstellingen van het Platform, met bijgaande informatie aan Politieke partijen, Tweede Kamerfracties, betrokken Ministeries en Tweede Kamercommissies (bijgevoegde stukken het Manifest van het Platform EMF en het Researchvoorstel). Dit naar aanleiding van het te verwachten advies van de Gezondheidsraad medio juli en de urgentie van een reactie van het platform hierop.
  1. Vervolg overleg met besturen van NWO, ZonMW en Gezondheidsraad (en commissie) over het gewenste researchprogramma, potentiële deelnemers / instituten en mogelijke financiering.
  1. Kennismaking en overleg met de betrokken overheidsinstituten als RIVM, TNO en Rathenau Instituut.
  1. Het registreren en ondersteunen van Europese en Internationale acties/petities gericht tegen 5G uitrol. Het Europese en Internationale karakter wordt direct duidelijk wanneer men zich realiseert dat een planeet overdekkend netwerk kan ontstaan, inclusief de lanceringen van tien- tot twintigduizend communicatiesatellieten. Het is thans duidelijk dat deze technologische ontwikkelingen voortkomen uit de economische en militaire competitie van de vier grootmachten, en mede gericht kunnen zijn op de controle van consumentengedrag door multinationals. Dit alles kan uiteindelijk leiden tot een integrale sociale controle die in strijd is met mensenrechten en vrijheid van wereldburgers.
  1. Overleg met centraal bestuur Nederlandse Gemeenten wat betreft de noodzakelijke 0-punts metingen in relatie tot uitrol van 5G, dit om per gemeente een beginconditie van de bevolking vast te leggen om latere effecten van 5G objectief te kunnen interpreteren.
  1. Het platform ziet het als een belangrijke taak om een inventarisering te maken van de echte dilemma’s verbonden aan specifiek de implementatie van 5G en aan de vele dilemma’s verbonden aan blootstelling van het gehele ecosysteem aan kunstmatige niet-ioniserende straling.