Research voorstel

Voorstel voor onderzoek naar mogelijke 4G en 5G stralingseffecten op het levend organisme: de implementatie van een landelijk research netwerk.

Het maatschappelijk debat
In de huidige maatschappelijke en politieke discussie over de effecten op levensprocessen in de mens, of dieren, maar ook in planten, bestaat thans een nogal felle discussie waarin de standpunten kennelijk ver uit elkaar liggen.

Opvallend is dat voor- en tegenstanders van installering van het 5G-netwerk, overigens vaak zeer betrokken mensen, elkaar lijken te bestrijden met wetenschappelijke argumenten middels verwijzing naar honderden wetenschappelijke artikelen. Helaas krijgt men hierbij de indruk van zeer selectief opereren, waarmee de standpunten aan beide kanten een nogal dogmatisch karakter blijven houden.

Van overheidskant herhaalt men daarbij zogeheten “objectief vastgestelde researchresultaten” evenals “harde data” over stralingslimieten voor veiligheid etc., zonder zich te realiseren hoe deze gegevens experimenteel tot stand kwamen, en wat hun statistische significantie is.

De huidige voorlichting door de overheid
Helaas gaan diverse overheidsinstanties hierbij niet vrij uit en blijken bij de vaststelling van veiligheidslimieten zich ten onrechte te baseren op alleen thermale effecten van EMF-straling, terwijl non-thermale effecten overduidelijk zijn aangetoond.

Bovendien wordt hierbij in het geheel geen rekening gehouden met het feit dat 5G straling pulserend, gemoduleerd en antennair meervoudig van aard kan zijn. Het is bekend dat EMF golven ook door interactie met fijnstof circulair gepolariseerd kunnen worden en daardoor veel dieper in het organisme doordringen.

Daarnaast kunnen 5G golven interferentie met andere EMF-golffrequenties vertonen, leidende tot zogenoemde staande golven en “hot spots” van straling in het milieu die zeer belastend kunnen zijn voor EMF-hypersensitieve personen. Dit alles vergt evident nieuw systematisch onderzoek, met name in de mens.

Lees hier onze Risico-inschatting van het 5G-netwerk >>