Stuurgroep

George Remkes
Fysicus dr.ir, en EMF deskundige
Stuurgroep lid

Dolf Zantinge
voormalig Directeur KPN, Telecom-ondernemer
Onderzoek

Henk Kieft
Landbouwkundig ing., Consultant Kwantum Landbouw
Penningmeester

Sander Funneman
Directie Template Stichting
Redactie WPEN-boek

Jos Timmer
voormalig Apotheker, Bestuur Stichting EHS
Contacten Stichtingen / Actiegroepen

Trudi Sonderkamp
Project manager, Sonderkamp Research
Secretaris